Atlas | sociale woningbouw Amsterdam

10 februari 2015

De Atlas sociale woningbouw brengt voor Amsterdam en regio in kaart hoeveel woningen er waar door woningcorporaties beheert worden. De atlas, op A3 formaat bevat veertien gedetailleerde kaarten op straatniveau waarin de woningen zijn ingetekend. Als globale indicator laat de infographic op het omslag zien hoeveel sociale woningen er zijn in verhouding tot het totale woningaanbod.

AFWC Atlas 2012