HKU, Leidse Universiteit en Information Design

28 februari 2017

Dit voorjaar is een langgekoesterde wens van mij in vervulling gegaan: Na ruim een jaar ontwikkeling startte het interdisciplinaire project over Information Design waarbij studenten van Graphic Design, Image & Media Technology en Illustration 10 weken lang samenwerken met studenten van de Leidse Universiteit. Onderwerp: Circular Economy. De eerste resultaten nu in beeld, later meer.

Onderzoek | De toekomst inhalen

13 november 2015

Het vak grafisch ontwerpen is een dynamisch vak. Dat is fijn. Het betekent dat we onze visie, die beschrijft wat voor soort ontwerpers we willen opleiden, moeten blijven ontwikkelen. Op zijn HKU’s zijn we onder leiding van Joska Spruyt met een groep docenten én studenten bijeengekomen om de eerste aanzetten te maken. En dan bedoel […]

Master Crossover Creativity | History of fascination

02 september 2015

De nieuwe HKU Master Crossover Creativity (MACC) richt zich op bachelorstudenten die zien dat de wereld de laatste jaren radicaal aan het veranderen is. Een wereld waar technology een steeds belangrijker rol inneemt en waar het aan elkaar koppelen van competenties steeds belangrijker wordt. We gaan toe naar een wereld die mensen nodig heeft die vanuit […]

interdisciplinair projectonderwijs | Re-Define

03 augustus 2015

In het vierde jaar bieden we de studenten een interdisciplinair project aan. Studenten van alle HKU richtingen kunnen kiezen uit verschillende samenwerkingsvormen die verschillende doelstellingen hebben. Aan elke werkvorm worden opdrachtgevers gekoppeld die elk hun eigen opgave inbrengen. Hier het complete verhaal www.membranen.nl realiseer je idealen en verander de wereld Re-Define biedt studenten de kans […]

Workshop | Designers clarify complex stuff

30 juli 2015

In een steeds complexer wordende wereld wordt het nemen van een beslissing steeds moeilijker. Een actueel thema als de circulaire economie is zo ingewikkeld dat het voor de beslissers bijna onmogelijk is om vanuit een volledig totaalbeeld keuzes te maken. Dikke rapportages, rijk gevuld met tabellen en grafieken zetten veel feiten op een rij, maar […]

Seminar | HKU EXPOSURE

28 juli 2015

Tijdens HKU Exposure sluiten de vierde jaars studenten hun opleiding af met de presentatie van hun eindwerken. De tentoonstelling vind plaats in delen van het gebouw op de Ina Boudier Bakkerlaan. Om de bezoeker te helpen met het vinden van de weg ontwerpt en produceert een studententeam van de afdeling Graphic Design de bewegwijzering. Het beperkte budget en met flink wat randvoorwaarden […]

Ondertussen | GRA1A in 178

07 februari 2015