menselijke organisatie | Woonstichting Valburg

08 februari 2015

In 2009 zat Marc Jansen, de nieuwe directeur van Woningstichting Valburg, met een groot veranderingsproces in z’n maag.

Samen met Marc en Jos van Doorn heeft LandofPlenty gewerkt aan de nieuwe identiteit. Te beginnen met een nieuwe naam, een nieuwe taal, een nieuwe huisstijl. Vier nieuwe kernwaarden werden gevormd die inmiddels door alle medewerkers worden vormgegeven.

Procesbegeleiding

De startsituatie was wankel. Woningstichting Valburg is gevestigd in het dorpje Zetten (niet in Valburg dus). De nieuwe directeur nam de stichting over na een tumultueus afscheid van de vorige directeuren. De stichting had geen goede reputatie bij de huurders, en ook de toezichthouders waren niet tevreden.
Na een uitputtend proces werd de nieuwe naam Woonstichting Valburg. De nadruk verschoof van de stenen naar de mens. De kernwaarden werden ‘samenwerking’, ‘verbonden’, ‘duurzaam’ en ‘de menselijke maat’. De huisstijl werd vriendelijk en open, de website werd toegankelijk, het jaarverslag kreeg een enorme redactieslag. Er zijn regelmatig bewonersbijeenkomsten en drie keer per jaar ontvangen de huurders een woonjournaal.

Vertalen en bewaken van de identiteit

Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan alle keuzes die de woonstichting maakt. Continue vraagt iedereen zich af: doen we hier goed aan, past het bij onze identiteit. Zijn we wel die woonstichting en kunnen we deze beslissing verantwoorden? Dat geldt ook voor de uitstraling van alle communicatieve uitingen. Voortdurend is het zaak scherp te blijven. Alle oplossingen moeten samenwerking en verbondenheid realiseren, duurzaam zijn en uitgaan van de menselijke maat. Als ontwerpers willen we daarnaast natuurlijk ook nog dat het er heel erg goed uitziet.

Communicatie met de belanghouders

Woonstichting Valburg is kwetsbaar. De woningcorporaties staan de laatste jaren enorm onder druk terwijl de belangen groot zijn. Hoe maak je duidelijk dat naast het verbeteren en het betaalbaar houden van de woningen, leefbaarheid ook een van de taken is van een woonstichting. Dat een woonstichting ook best kan investeren in nieuwbouw zonder dat de directeur daar een Maserati van rijdt. Dat het motto ‘Samen goed wonen’ welgemeend is.

WstVlbrg omslag 2015_DEF