Overtuigende voorlichting | AFWC

04 augustus 2015

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties behartigd al sinds 1917 de belangen van de Amsterdamse woningcorporaties.

Samen met de corporaties draagt ze vanuit een overkoepelend perspectief bij aan goed en betaalbaar wonen in Amsterdam voor mensen met een laag inkomen. Betaalbaar en kwalitatief goede sociale huurwoningen, leefbare buurten en voorzieningen voor wonen en zorg zijn de kerndoelen.

Identiteit

Informeren is een van de taken van de AFWC. Dat doet ze vooral via jaarboeken, de website, atlassen, nieuwsbrieven en rapportages. De toon is altijd neutraal, voorlichtend. De toon van een meta perspectief. De beelden wisselen in hun nadruk. Bouwen en wonen wisselen elkaar af. Infographics maken soms pijnlijk duidelijk wat de ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren. Beeldkaternen tonen dan weer een sociaal beeld vol van bewoners, dan weer een toekomstvisie op sociaal wonen in Amsterdam. Het onderwerp is rijk aan invalshoeken en verveeld nooit.

Analoog & digitaal

Onder druk van teruglopende budgetten hebben we de laatste tijd een nieuwe mediamix gemaakt. Cijfermateriaal opnemen in een jaarboek heeft relatief weinig zin. De cijfers zijn verouderd als ze gepubliceerd worden dus die worden voortaan online gepubliceerd. Openbaar en doorzoekbaar voor iedereen. Het jaarboek beperkt zich tot een uitgebreide terugblik op het afgelopen jaar. Contextualisering van de verzamelde gegevens werkt het best in boekvorm en alleen de meest opmerkelijke zaken worden ook online gepubliceerd. Drie tot vier keer per jaar komt er voortaan een update van cijfers en reflectie.