Nieuwe perspectieven | kill your darlings

24 augustus 2015

Vaak bouwen we met opdrachtgevers en partners aan een zeer langdurige relatie. Dit maakt dat we goed ingevoerde externen worden wat een groot voordeel is. Begrip en vertrouwen is groot en misverstanden worden (meestal) voorkomen. We houden de jarenlange relatie fris door het open contact en het delen van het creatieve proces. Extern perspectief Een vruchtbaar effect van dat goed ingevoerd zijn […]

Redactionele formats | betrokkenheid vergroten

24 augustus 2015

Binnen verschillende teams was ik bij MediaPartners verantwoordelijk voor verschillende B-to-B en B-to-C  bladen. Samen aan tafel met de beslissers ontwikkelden we nieuwe formats om het verhaal van innovatie over te brengen. Ik ontwikkelde en produceerde titels als Draka NEXST, Philips Password, Shell Changes, Shell EP-Technology, Shell Spectrum, de NUON seizoensgids. Strategisch doel van de bladen: vergroten […]

Overtuigende voorlichting | AFWC

04 augustus 2015

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties behartigd al sinds 1917 de belangen van de Amsterdamse woningcorporaties. Samen met de corporaties draagt ze vanuit een overkoepelend perspectief bij aan goed en betaalbaar wonen in Amsterdam voor mensen met een laag inkomen. Betaalbaar en kwalitatief goede sociale huurwoningen, leefbare buurten en voorzieningen voor wonen en zorg zijn de […]

innoveren als kernkwaliteit | ABT

03 augustus 2015

Al 60 jaar lang innoveert ABT bouwtechnieken, -constructies en bouwmanagement In de traditie van ABT om jubilea met een boek te vieren ontwikkelden we samen met Ed Melet en de mensen van ABT het boek ‘Bouwen aan ambities’. Gedurende een jaar werkten we nauw samen aan het concept en de inhoud. Het was de eerste kennismaking met een […]

Platform Rooilijn | Brug tussen wetenschap en praktijk

08 februari 2015

Rooilijn is een tijdschrift voor wetenschap en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het blad gaat in 2015 z’n 48ste jaargang in. In 2006 werd LandofPlenty onderdeel van de strategiecommissie die ging werken aan het nieuwe format van het blad. Rooilijn was te grijs in redactie en vorm. Het weerspiegelde al lang niet meer de gedrevenheid en de inhoudelijke […]

Familiebedrijf in de markt | Zaanlandia Blik

08 februari 2015

In 1907 vestigde F.W. Kriek zich zelf als zelfstandig ketellapper in Krommenie. 108 jaar later is Zaanlandia Blik inmiddels uitgegroeid tot een succesvol familiebedrijf als producent van blikverpakkingen. De relatie met LandofPlenty begon in 2006, een jaar voordat het bedrijf 100 jaar zou bestaan. Een lang gekoesterde wens van Jan Kriek, de vader van de huidige directeur […]

menselijke organisatie | Woonstichting Valburg

08 februari 2015

In 2009 zat Marc Jansen, de nieuwe directeur van Woningstichting Valburg, met een groot veranderingsproces in z’n maag. Samen met Marc en Jos van Doorn heeft LandofPlenty gewerkt aan de nieuwe identiteit. Te beginnen met een nieuwe naam, een nieuwe taal, een nieuwe huisstijl. Vier nieuwe kernwaarden werden gevormd die inmiddels door alle medewerkers worden […]