Infografie | ABT ontwerpcheck

21 mei 2016

De vernieuwde ABT-huisstijl krijgt steeds meer invulling en toepassingen. Een wens om het ontwerp proces van opdracht tot voorstel in beeld te brengen leidde tot een eenvoudig leesbare infographic. Meer over dit omvangrijke huisstijl project: Proces – innoveren als kernkwaliteit

Cartografie | 100 jaar Amsterdamse School

24 februari 2016

De Amsterdamse School bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met diverse tentoonstellingen (o.a. in Museum Het Schip en het Stedelijk Museum), wandelingen, hotelarrangementen en een plattegrond waarin de meest bijzondere objecten zijn opgenomen. Een dankbaar onderwerp vanwege de uitgesproken stijl van de Amsterdamse School en de rijke historie die deze stroming heeft. Samen met […]

Cartografie | pisteplannen

23 februari 2016

Ter voorbereiding op een Nederlands Kampioenschap Alpine is het prettig om een goed beeld te hebben van het gebied waar je terecht komt. De Nederlandse Skivereniging publiceert daarom informatieve plattegronden die daarbij helpen. Ze worden opgenomen in digitaal gedrukte publicatie en op de website. Dit jaar worden de nationale titels bevochten op de flanken van Sankt […]

Cartografie | Sociaal wonen in West Friesland en Waterland

10 februari 2015

Woningcorporatie Intermaris wil haar stakeholders graag inzicht geven in haar bezit, in cijfers en in context. Waar staan de woningen van de corporaties die actief zijn in hetzelfde gebied als Intermaris. De diagrammen geven een goed beeld van de verhouding van het bezit onderling.

Atlas | sociale woningbouw Amsterdam

10 februari 2015

De Atlas sociale woningbouw brengt voor Amsterdam en regio in kaart hoeveel woningen er waar door woningcorporaties beheert worden. De atlas, op A3 formaat bevat veertien gedetailleerde kaarten op straatniveau waarin de woningen zijn ingetekend. Als globale indicator laat de infographic op het omslag zien hoeveel sociale woningen er zijn in verhouding tot het totale woningaanbod.

Kaart | Via Maarten

07 februari 2015

Na 31 jaar kaarten maken en het beheer van het adressenbestand van alle sociale huurwoningen in Amsterdam nam Maarten Stuurman afscheid van de Amsterdamse federatie van Woningcorporaties. Als je zo lang collega bent is er veel over te vertellen en dat hebben we gedaan. Aan de ene kant van de kaart mochten alle collega’s een […]