Platform Rooilijn | Brug tussen wetenschap en praktijk

08 februari 2015

Rooilijn is een tijdschrift voor wetenschap en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Het blad gaat in 2015 z’n 48ste jaargang in.

In 2006 werd LandofPlenty onderdeel van de strategiecommissie die ging werken aan het nieuwe format van het blad. Rooilijn was te grijs in redactie en vorm. Het weerspiegelde al lang niet meer de gedrevenheid en de inhoudelijke expertise die de redactie nastreefde.

editorial brief

Als eerste werd het redactionele format aangepakt. Een aantal rubrieken werd vervangen of vernieuwd. Het LandofPlenty netwerk van beeldmakers inspireerde tot het ‘InBeeld’ katern. Ruimtelijke ordening door de ogen van kunstenaars, fotografen, cartografen. Een fris visueel perspectief op een vak dat meestal vorm krijgt in rapportages.

Project-Rooilijn-4

Open source

Online presence is voor Rooilijn belangrijk. Niet alleen als informatiedrager, maar ook ten behoeve van het ontsluiten van al de artikelen die in de loop van de jaren zijn geschreven. Dit archief bevat een schat aan informatie en op dit moment wordt hard gewerkt aan het toegankelijk maken ervan. Binnen niet al te lange tijd zal iedereen door alle jaargangen heen kunnen zoeken op thema of trefwoord.

www.rooilijn.nl

Project-Rooilijn-website

KennisKring

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger organiseert Rooilijn KennisKring bijeenkomsten waar actuele thema’s binnen de ruimtelijke ontwikkeling worden besproken en bediscussieerd.

Rooilijn KennisKring-2

Rooilijn KennisKring-1

nieuwe stippen op de horizon

Inmiddels staat de papieren Rooilijn onder druk. Ook de Rooilijn redactie staat voor het dilemma dat veel gedrukte media bezig houdt. Waarom zouden we nog een blad drukken en duur versturen als we de verhalen ook via een website kunnen publiceren. De strategiecommissie is vorig jaar nieuw leven in geblazen om net als in 2006 Rooilijn tegen het licht te houden. We gaan opnieuw op zoek naar haar identiteit, de unieke inhoud, de ideale bijpassende media en misschien wel een bredere organisatie. Rooilijn als instituut, met een blad, een (deels)open source website, met KennisKring (haar eigen platformbijeenkomsten) en een academie waar studenten worden opgeleid tot een volwaardig redactielid.

www.dezwijger.nl

 

Rooilijn_Nieuwsbrief 3-2015